Hậu trường dự án Miss And Mister Future:

 

Hậu trường dự án Giáo Dục:

 

Hậu trường dự án kỉ niệm họp lớp về thăm trường cũ:

 

Hậu trường dự án Tuấn Ất:

 

Hậu trường dự án tổ chức sự kiện họp lớp:

ZoomPlus Art & Media | Make By Đào Văn Minh - Sapo