Phim kỹ thuật số : Là thể loại phim sử dụng các máy quay kỹ thuật số để thực hiện ghi hình thông qua chỉ đạo trực tiếp của đạo diễn trên hiện trường sản xuất. Sau khi ghi hình, dữ liệu được chuyển về phòng hậu kỳ để dựng hình, cắt ghép, chỉnh sửa để tạo sản phẩm hoàn chỉnh.

 

Sản phẩm đã thực hiện :

 

Phim quảng cáo, giới thiệu Sản phẩm – Doanh nghiệp.

 

TVC giới thiệu bộ sách giáo khoa Nhà  xuất bản giáo dục Việt Nam

 

TVC giới thiệu bộ môn. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

 

 

TVC giới thiệu bộ sách giáo khoa Nhà  xuất bản giáo dục Việt Nam

 

 

 

Dự án nội dung số ngành giáo dục Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

Phim quảng cáo, giới thiệu Sản phẩm – Doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

ZoomPlus Art & Media | Make By Đào Văn Minh - Sapo