Thiết kế mỹ thuật _ MINH HỌA TRANH 3D

Vẽ minh họa tranh 3D được hiểu là sử dụng chất liệu hình ảnh 3D với không gian 3 chiều để xây dựng nội dung một câu chuyện, tình huống hoặc một hành động cụ thể. Trong đó cần mô tả được thông điệp, nội dung hay lồng ghép được sản phẩm nhãn hàng.

SẢN PHẨM ĐÃ THỰC HIỆN

Thiết kế tranh minh họa 3D thiết bị dạy học – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam .

Dự án thiết kế, phối cảnh 3D sân khấu, sự kiện cấp Trung Ương.

Dự án thiết kế, phối cảnh 3D sân khấu, sự kiện cấp Trung Ương.

Thiết kế mỹ thuật _ MINH HỌA TRANH 2D