Họa sĩ – Đạo diễn – CEO Hoàng Văn Thượng.

Chức vụ : Giám đốc công ty cổ phần Mỹ thuật & Truyền thông ZoomPlus – Cổ đông sáng lập.

Quên quán : Kiến Thụy – Hải Phòng.

Năm sinh : 1990.

Lĩnh vực hoạt động : Họa sĩ, Đạo diễn, Biên kịch, CEO, Dedigner.

ZoomPlus Art & Media | Make By Đào Văn Minh - Sapo