TVC

 

Phim quảng cáo (TVC) mà không bán được hàng thì chứng tỏ nó chẳng hề sáng tạo. Mục đích của TVC không phải là mua vui cho người xem, mà là để bán hàng. Hiện nay, một người tiêu dùng thông thường xem khoảng 900 TVC mỗi tháng, phần nhiều đều lướt qua tâm trí họ như nước đổ lá khoai vậy. Vì lý do này mà phim quảng cáo của bạn phải tạo được nét độc đáo và phải làm sao để lời hứa bán hàng của bạn như một tiếng rì rầm giúp nó bám được vào tâm trí của người xem. Và mục tiêu của hầu hết các TVC là truyền tải lời hứa bán hàng sao cho khán giả có thể nhớ tới nó khi đi mua sắm.

Phim quảng cáo nói chung và TVC nói riêng chỉ phát huy sức công phá khi tiếp cận đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh và thoả mãn đúng nhu cầu của khách hàng. Một mẫu phim quảng cáo, bất kể ở dạng nào, đều là chuyển tải thông điệp đã được xử lý. Bạn, với tư cách là người tiếp nhận, có quyền từ chối nếu thông tin không đáng tin, không thuyết phục.  Vậy làm cách nào để thông điệp của bạn sẽ làm rung động trái tim của người tiếp nhận?

Một phim quảng cáo thành công luôn gợi mở và mời gọi. Thông điệp càng bén nhọn khả năng xuyên thủng càng cao. Phim quảng cáo nói chung và TVC nói riêng chỉ phát huy sức công phá khi tiếp cận đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh và thoả mãn đúng nhu cầu của khách hàng.

Work Demo :

 

TVC Giới thiệu bộ SGK : “ Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

TVC giới thiệu Bộ SGK lớp 2

 

 

TVC giới thiệu Bộ SGK lớp 6 :

 

 

TVC giới thiệu Bộ SGK lớp 1

 

 

 

TVC Bột ngâm phụ khoa Phúc Hưng Đường 

 

Trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm bột vệ sinh phụ nữ Phúc Hưng Đường

 

 

 

Một cuộc sống thoải mái với Phúc Hưng Đường

 

 

TVC giới thiệu khách sạn Royal Huy:

 

 

 

 

 

ZoomPlus Art & Media | Make By Đào Văn Minh - Sapo