Phim kỹ thuật số

 

Phim kỹ thuật số : Là thể loại phim sử dụng các máy quay kỹ thuật số để thực hiện ghi hình thông qua chỉ đạo trực tiếp của đạo diễn trên hiện trường sản xuất. Sau khi ghi hình, dữ liệu được chuyển về phòng hậu kỳ để dựng hình, cắt ghép, chỉnh sửa để tạo sản phẩm hoàn chỉnh.

Sản Phẩm Đã Thực Hiện

Phim quảng cáo, giới thiệu Sản phẩm – Doanh nghiệp.

TVC giới thiệu bộ sách giáo khoa Nhà  xuất bản giáo dục Việt Nam

TVC giới thiệu bộ môn. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

TVC giới thiệu bộ sách giáo khoa Nhà  xuất bản giáo dục Việt Nam

Dự án nội dung số ngành giáo dục Việt Nam

Phim quảng cáo, giới thiệu Sản phẩm – Doanh nghiệp.

Trung Tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt

Game Tru Tiên Đại Lục

Doanh nghiệp Phúc Hưng Đường

Phim ngắn Viral nền tảng xã hội.

Phim Sitcom : “Âm mưu thư ký”

Xem Ngay

Phim Sitcom hài : “ Cúng Thần Bia ”

Xem Ngay

Phim Sitcom : “ Đơn phương ”

Xem Ngay

   Phim ngắn: “Phận đàn bà”

Xem Ngay

    Phim hài ngắn : “Giấc mơ Chí Phèo”

Xem Ngay

Phim ngắn Viral nền tảng xã hội.

   Phim ngắn: Hết hồn  ( Phim ngắn xuất sắc- Cánh diều 2019)

Xem Ngay

    Trailer phim ngắn: Buổi chiều của Nó

Xem Ngay

Phim phát sóng truyền hình

Xem Ngay

VIDEO GIỚI THIỆU PHÒNG SẢN XUẤT PHIM KỸ THUẬT SỐ NĂM 2019

Xem Ngay